Integraal Projectmanagement

Bij een project zijn vaak meerdere partijen betrokken. De praktijk leert dat het dan lang niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welk stuk van het project. Daarnaast laat ook de aansturing regelmatig te wensen over. Het laat zich raden dat dit het project niet ten goede komt. Vertraging, en dus hogere kosten, zijn het gevolg en ook de verhoudingen tussen de verschillende partijen kan onder druk komen te staan. In 2006 heeft Rijkswaterstaat een model ontwikkeld om dit probleem te tackelen. Dit model, genaamd ‘Integraal Projectmanagement’ (IPM), zorgt ervoor dat partijen onderling efficiënt samenwerken en dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de verschillende onderdelen van het project. Kwaliteitsborging speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe ziet IPM er in de praktijk uit?

Integraal Projectmanagement is meer dan even een aantal mensen bij elkaar zetten die het project in goede banen gaan leiden. Het model is gebaseerd op vijf rollen/processen. Aan elk van deze vijf rollen zijn eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. Deze vijf rollen zijn:

–          Projectmanager

–          Technisch manager

–          Omgevingsmanager

–          Contractmanager

–          Manager risicobeheersing

Projectmanager:
De kwaliteit van het eindresultaat van het project is de verantwoordelijkheid van de projectmanager. Gedurende alle fasen van het project is de projectmanager degene die de balans zoekt en bewaakt tussen de factoren geld, kwaliteit en tijd.

Technisch manager:
De technisch manager is binnen IPM verantwoordelijk voor het technisch gedeelte van het project. Voldoet het project aan de gestelde (technische) eisen en zijn deze eisen haalbaar? De technisch manager is degene die de technische risico’s in kaart brengt en beheerst. Daarnaast wordt van deze rol verwacht dat hij/zij op het technisch vlak inhoud geeft aan het project.

Omgevingsmanager:
Elk project heeft te maken met de directe omgeving van het project. Om de contacten met deze omgeving, bijvoorbeeld een bepaalde woonwijk, te onderhouden, wordt een omgevingsmanager aangesteld. De omgevingsmanager heeft de zeer belangrijke taak om de relatie tussen uitvoerders/opdrachtgevers en de omgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Zo is hij/zij onder andere het aanspreekpunt voor klachten met betrekking tot overlast.

Contractmanager:
Geen project zonder contracten en dit is dan ook precies waar de contractmanager binnen Integraal Projectmanagement voor staat opgesteld. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid om de contacten met marktpartijen te onderhouden en de contracten met deze partijen uit te onderhandelen. De contractmanager is de schakel tussen opdrachtgever en marktpartijen, waarbij de beheersing van de contracten ook tot zijn/haar takenpakket gerekend mag worden.

Manager Risicobeheersing:
De manager risicobeheersing wordt binnen Integraal Projectmanagement ook wel manager projectbeheersing genoemd. Gedurende elke fase van een project zijn er risico’s waar je mee te maken hebt of waarmee je te maken kunt krijgen. Het is de taak van de manager risicobeheersing om gedurende het hele project deze risico’s in kaart te brengen en te beheersen.

Optimale samenwerking en afstemming

Het werken volgens het model van Integraal Projectmanagement heeft als groot voordeel dat de verschillende ‘rollen’ samen moeten werken. Doordat de taken en verantwoordelijkheden vooraf voor alles en iedereen duidelijk zijn, gebeurt dit op een natuurlijke wijze. Dit komt niet alleen de samenwerking ten goede, maar het hele project. Er wordt gehandeld vanuit een gezamenlijk belang, waarbij het centrale doel voor alle partijen helder is. De verschillende managers staan op hetzelfde niveau, zodat er geen discussie of onenigheid is omtrent hiërarchie. Integraal Projectmanagement draagt bij aan de efficiency van een project. Dit komt onder andere de slagingskans van een project, de kosten en de kwaliteit van het eindresultaat ten goede.

Voor welke projecten is Integraal Projectmanagement bedoeld?

IPM was in eerste instantie bedoeld voor grote, complexe projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote infrastructurele projecten. Echter wordt IPM steeds vaker ook voor relatief kleinere projecten ingezet. Het samenwerkingsmodel is immers ook op kleinere schaal toepasbaar. Voorbeelden hiervan zijn gebiedsgericht werken (waarbij sociaal maatschappelijke factoren belangrijk zijn) en programma’s van meerdere kleinschalige beheerprojecten.

Benieuwd geworden wat Integraal Projectmanagement voor jouw project of organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend, contact op met ons op!

Ik ben geïnteresseerd!

In verdere ontwikkeling van mijn bedrijfsvoering met slimme IT oplossingen.

RENT A GEEK BV

Over ons
Meet the team

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN VOOR DE NIEUWSBRIEF