Rent a Geek is ook gespecialiseerd in het opzetten van Webshops. Voor het bedrijf ” Dutch Engine Parts”, heeft Rent a Geek een Magento webshop ontwikkeld, met een zeer grote catalogus eraan gekoppeld.

Wat doet de oplossing precies?

  1. Webshop gevoed met de producten van de leveranciers;
  2. Producten zijn gelinkt aan afbeeldingen, zodat klanten direct kan zien waar het onderdeel zich bevindt;
  3. Volledig geïntegreerd met website van Dutch Engine Parts.

Wat doen wij?

  • Ontwerp en beheer van de app / site
  • Rent a Geek verzorgt het dagelijks beheer van de backoffice applicatie en bouwt door aan het platform om nog meer mogelijkheden te kunnen bieden voor zowel klant, als leveranciers;
  • Verzorgen de koppeling van en naar de leveranciers toe;
  • Zorgen ervoor dat de data volledig veilig wordt bewaard.

Informatie voor uw IT professional

Rent a Geek houdt al haar werk bij via Gitlab en werkt met CI & CD om zorg te dragen voor een snelle en betrouwbare oplevering van haar updates. Dit geldt voor alle platformen.

De gehele architectuur en beheer van de servers is in handen van Rent a Geek.

Heeft u interesse in deze of een vergelijkbare oplossing? Rent a Geek heeft standaard software beschikbaar, of kan maatwerk leveren. Neem vrijblijvend contact met ons op.